NIEUWSBRIEF September 2021

“Pronkies & Prulle voor 2de hands spulle is deze maand geopend op

woensdag 1 en 15 september 10.00-12.00 uur

en woensdag 29 september 19.00 -20.00 uur

Pronkies & Prulle
voor 2e hands spulle
is open op
1 en 15 september 10.00-12.00 uur

en 29 september 19.00 -20.00 uur

 

De glazenwasser | Min of Meer

Op 14 en 15 SEPTEMBER

 worden de ramen gelapt

 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN ZVH

Begin dit jaar heeft u van ZVH al een brief ontvangen waarin werd vermeld dat zij de intentie hebben om onderhoud te plegen aan de woningen van het Gortershof.

 

Het gaat helaas niet meer lukken om het onderhoud dit jaar al op te starten. Dit heeft vooral te maken met de leveringsproblemen rondom corona, het uitwerken van het voorstel en het uitkiezen van een aannemer.

Inmiddels is de directie van ZVH akkoord gegaan met het voorstel van AC Borst Bouw. Zij zijn met een uitgewerkt plan gekomen waarmee ZVH tevreden is. Ook de inbreng van de Bewonerscommissie heeft ertoe geleid dat er meer uitgevoerd kan worden dan eerst bedoeld was. Zo heeft de BC ervoor gezorgd dat de entree ook wordt meegenomen in het onderhoudsplan, de postkasten, de videofoon maken daar ook onderdeel van uit.

U bent waarschijnlijk erg benieuwd naar wat er aan onderhoud uitgevoerd wordt. Samen met AC Borst wordt er een informatieboekje opgesteld waarin alle werkzaamheden stap voor stap uitgelegd worden. U kunt dan een goed beeld krijgen. Ook willen we voordat we daadwerkelijk van start gaan een modelwoning inrichten, zodat u allemaal kunt zien wat er uitgevoerd wordt aan. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging, zodra de woning gereed is.

 

Om u alvast meer informatie te geven volgt een overzicht van de werkzaamheden:

-          De entree wordt opgefrist

-          De postkasten worden vernieuwd

-          Er wordt schilderwerk uitgevoerd aan de buitenzijde van het gebouw

-          De aluminium kozijnen worden vervangen voor kunststof kozijnen voorzien van isolatieglas

-          Er worden zonnepanelen geplaatst

-          Er komen Franse balkons

Binnenkort ontvangt u een uitgebreidere brief van ZVH

 

Op 12 september is de wandel vrijmarkt 'Kaike en Koiere' op de Lagedijk.  Kijk voor meer info op www.gortershof.nl/in de buurt

 

 

Op 25 september is het Burendag

o.a. jeu de boules tournooi met prijzen


 

 

 

 

De GrtersHf Band